Zoznam centier biologickej liečby

UN Bratislava, Nemocnica Staré Mesto

Dermatovenerologická klinika LF UK
Mickiewiczova 13
prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA

UN Bratislava

Dermatovenerologická klinika UNB a SZU
Ružinovská 6
MUDr. Mária Žilínková

Univerzitná nemocnica Martin

Dermatovenerologická klinika
Kollárova 2
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Dermatovenerologická klinika SZU
Nám. L. Svobodu 1
MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Dermatovenerologická klinika
Trieda SNP 1
MUDr. Tomáš Kampe

FNsP J. A. Reimana Prešov

Dermatovenerologické oddelenie
J. Hollého 14
MUDr. Klára Martinásková, PhD.

Fakultná nemocnica Nitra

Dermatovenerologická ambulancia
Špitálska 6
MUDr. Katarína Kovarčíková

FNsP Nové Zámky

Dermatovenerologické oddelenie
Slovenská 1
MUDr. Peter Kozub, PhD.

FN Trenčín

Dermatovenerologická ambulancia
MUDr. Katarína Novačeková
MUDr. Ivana Sázelová

LITERATÚRA

  1. Zouboulis CC et al. S1-Leitlinie zur Therapie der Hidradenitis suppurativa/Acne inversa (ICD-10-Ziffer: L73.2). J Dtsch Dermatol Ges 2012; 10 (Suppl 5):1–31.
  2. Mühlstädt M, Bechara FG, Kunte C. Acne inversa (Hidradenitis suppurativa): Erkennen – Verstehen – Therapieren. Der Hautarzt 2013; 64:55–62.