Liečba hidradenitis suppurativa (acne inversa):  ciele liečby

Pretože hidradenitída je chronické ochorenie, vyliečiť sa nedá. Existujú však možnosti liečby, ktorými sa ťažkosti dajú zreteľne zlepšiť.  Dôležitá je účinná, včasná a dlhodobá liečba, aby sa minimalizovali telesné a psychosociálne následky tohto ochorenia.

Liečbou hidradenitídy  možno docieliť:

  • zlepšenie kožných zmien
  • zabránenie zhoršenia  zdravotného stavu, ako aj dlhodobým následkom tohto ochorenia,
  • ako je tvorba jaziev, alebo rakovina kože
  • zmiernenie bolesti
  • minimalizovanie zníženej kvality života v dôsledku tohto ochorenia

Čo pomáha pri hidradenitíde?

V zásade možno rozlišovať dve formy liečby: farmakologickú (lieky) a chirurgickú (operatívne odstránenie postihnutej kože). Okrem toho môže byť nápomocná psychologická podpora, ak sa choroba stane veľkou záťažou. Aj životný štýl môže túto chorobu ovplyvniť. Na priebeh hidradenitídy preto môže popri liečbe pozitívne vplývať aj zdravá výživa, ukončenie fajčenia alebo rehabilitácia.

Individuálny prístup k liečbe

O tom, aká liečba prichádza do úvahy pri hidradenitíde, rozhodne  kožný lekár. Liečba závisí od stupňa závažnosti choroby,  ťažkostí a osobných životných okolností. Sú k dispozícii  odporúčania vypracované poprednými európskymi dermatológmi na liečbu hidradenitídy.

Aká liečba je vhodné pre mňa?

Pri voľbe  každého liečebného postupu u konkrétneho pacienta  musia  úžitky z liečby prevážiť jej  eventuálne riziká. Váš ošetrujúci lekár pozná všetky možnosti liečby a vyberie tie, ktoré sú pre vás najvhodnejšie. Avšak aj vy sami by ste mali byť informovaní o svojej chorobe a vedieť o rôznych možnostiach liečby. Tak môžete spolu s vaším lekárom rozhodnúť o liečbe. Dôsledná liečba je základom úspešnosti a predpokladom toho, aby ste boli čo možno najmenej obmedzovaní touto chorobou. Aj váš vlastný prístup je dôležitý, ako napríklad svedomitá starostlivosť o rany alebo pravidelné podávanie liekov.  Pohovorte si s lekárom, ak máte problémy s  vašou liečbou, ak nie ste spokojní s jej výsledkom alebo sa obávate vedľajších účinkov. Môže vám pomôcť vedenie si denníka pacienta, tak spolu s vaším lekárom môžete zistiť, čo možno zmeniť. 

LITERATÚRA

  1. Zouboulis CC et al. S1-Leitlinie zur Therapie der Hidradenitis suppurativa/Acne inversa (ICD-10-Ziffer: L73.2). J Dtsch Dermatol Ges 2012; 10 (Suppl 5):1–31.
  2. Mühlstädt M, Bechara FG, Kunte C. Acne inversa (Hidradenitis suppurativa): Erkennen – Verstehen – Therapieren. Der Hautarzt 2013; 64:55–62.