Chirurgická liečba

Operácie pri hidradenitis suppurativa

Pri hidradenitíde sa môžu uplatniť rôzne chirurgické postupy. Aké prichádzajú do úvahy, závisí od konkrétnych ťažkostí a od toho, aká oblasť tela je postihnutá. Druh operácie a veľkosť odstránenej oblasti tkaniva ovplyvňujú, ako dlho bude trvať, kým sa operované miesto na tele zahojí. To môže byť pár týždňov až niekoľko mesiacov.

Operačné postupy

Rozrezanie abscesu

Rozrezanie abscesu znamená, že sa absces otvorí (incízia) a hnis môže odtiecť. Dochádza ku krátkodobému zmierneniu bolesti. Nemožno však vylúčiť, že sa ťažkosti neskôr znovu vyskytnú.

Zbrúsenie (deroofing)

Pri takzvanom deroofingu sa absces operatívne zbrúsi a kompletne vyprázdni. Celá koža nad abscesom sa odstráni. Či dôjde k jeho znovu vytvoreniu, je rôzne.  Spravidla sa však nedosiahne vyliečenie.

Chirurgické odstránenie tkaniva (excízia)

Pri excízii chirurgovia operatívne odstránia choré tkanivo. Táto operácia sa môže obmedziť výlučne na zapálené tkanivo. Pri ťažkých formách hidradenitídy  sa odstránia aj veľké plochy kože.  Toto môže nastať napríklad pri rozsiahlej tvorbe fistúl, pri opakujúcich sa ťažkostiach na už operovaných oblastiach. Ak sa odstráni tkanivo na veľkej ploche, je pravdepodobnosť recidívy (znovuobjavenie sa) nižšia ako pri iných chirurgických metódach.  

LITERATÚRA

  1. Zouboulis CC et al. S1-Leitlinie zur Therapie der Hidradenitis suppurativa/Acne inversa (ICD-10-Ziffer: L73.2). J Dtsch Dermatol Ges 2012; 10 (Suppl 5):1–31.
  2. Mühlstädt M, Bechara FG, Kunte C. Acne inversa (Hidradenitis suppurativa): Erkennen – Verstehen – Therapieren. Der Hautarzt 2013; 64:55–62.