Štádiá HS

Vzhľadom na to, že HS je často mylne považovaná za infekciu, nie je nezvyčajné, že správna diagnóza sa stanoví veľmi neskoro.1  Dermatológovia obvykle vyhodnocujú znaky a príznaky HS na základe klinickej závažnosti príznakov na stupnici zvanej Hurleyho stupnica.1,2 Na základe tohoto hodnotenia pacientov zaraďujú do troch štádií.

I. štádium podľa Hurleyho

Jeden alebo niekoľko izolovaných uzlíkov alebo vyrážok bez tvorby sínusových traktov (podkožné kanáliky) alebo zjazvenia1,2

 • Tieto bolestivé uzlíky sa zvyčajne objavujú vo veľkosti hrášku. A keďže sú zvyčajne červené, sú často mylne považované za akné, zarastený chĺpok alebo sexuálne prenosné ochorenie, napríklad herpes3,4

II. štádium podľa Hurleyho

Opakovaná tvorba vyrážok a uzlíkov, abscesov so zjazvením a sínusovými traktami vo viacerých oblastiach1,2

 • Opakujú sa a často zanechávajú jazvy, medzi ktorými je normálna pokožka5,6

III. štádium podľa Hurleyho

Početné uzlíky a abscesy s viacerými vzájomne prepojenými sínusovými traktami (podkožnými kanálikmi) v celej postihnutej oblasti1,2

 • Početné abscesy a jazvy, medzi ktorými už nie je normálna pokožka6
 • Môže byť spojené s nepríjemne zapáchajúcim výtokom2,7

LIERATÚRA

 1. Jemec GB. Clinical practice. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med 2012;366:158–164.
 2. Revuz J. Hidradenitis suppurativa. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23:985–998.
 3. NHS Choices. Hidradenitis suppurativa. Dostupné na: http://www.nhs.uk/conditions/hidradenitis-suppurativa/Pages/Introduction.aspx. Navštívené v apríli 2015.
 4. Genetics Home Reference. Hidradenitis suppurativa. U.S. National Library of Medicine. Dostupné na: http://ghr.nlm.nih.gov/condition/hidradenitis-suppurativa. Navštívené v apríli 2015.
 5. Collier F, Smith R, Morton C. Diagnosis and management of hidradenitis suppurativa. BMJ 2013;346:f2121.
 6. Gill L, Williams M, Hamzavi I. Update on hidradenitis suppurativa: connecting the tracts. F1000Prime Rep 2014;6:112.
 7. Dufour ND, Emtestam L, Jemec GB. Hidradenitis suppurativa: a common and burdensome, yet under-recognised, inflammatory skin disease. Postgrad Med J 2014;90:216–221.