Život s HS

Príznaky Hidradenitis suppurativa (HS) spôsobujú fyzické a emocionálne problémy, s ktorými pacienti zápasia každý deň. No tieto problémy nie sú neprekonateľné. Snažte sa udržať si pozitívny postoj a spolupracujte s dermatológom na vypracovaní liečebného plánu. Vyhľadanie pacientskej organizácie  vo vašom okolí  vám môže pomôcť myslieť na pozitívne stránky života a nerobiť si zbytočné starosti o váš zdravotný stav.